27 Temmuz 2010 Salı

Kayseri Hunad Medresesi ve Külliyesi, Kayseri
KAYSERİ HUNAD MEDRESESİ VE KÜLLİYESİ


Hunad Medresesini, Alaeddin Keykubad’ın hanımı Hunat Hatun yaptırmıştır. Cami, Türbe, hamamla birlikte bir külliye oluşturmaktadır. Medrese’de kitabe yoktur. Ancak, Hunat Hatun’un türbesine geçiş buradan olduğu için aynı tarihte yapıldığı kabul edilmektedir. Cami üzerindeki kitabe ise şöyledir:

”Bu mübarek caminin inşasını keykubad oğlu, yüce sultan, din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi, keyhüsrev devrinde şevva 1635 (Mayıs 1238) yılında, büyük alim ve kanaatkar, dünya ve dinin yüzakı, hayırlar fatihi Melike oğluna emretti. Allan onun yüce varlığını devamlı kılsın, gücünü artırsın. ”

Caminin doğu kapısındaki kitabede ise burasını

”Bu mübarek mescidin inşasını din ve dünyanın yüzakı Mahperi Hatun emretti ”

denilerek, yaptıranın hüviyeti açığa kavuşturulmaktadır.
Medrese, Kayseri’deki emsallerinin en büyüklerinden ve inşa tarzı bakımından da en güzellerindendir. Batı cephesindeki kapısından girilir. Karşıda büyük bir eyvan vardır. Eyvanın iki tarafında ise iki büyük oda bulunmaktadır. Yan taraflarda da diğer küçük hücreler yer almaktadır. Giriş kapısının yanındaki iç merdivenlerden medresenin damına çıkılabilmektedir. Medrese zaman zaman onarım görerek günümüze kadar gelmiştir. Halen, etnoğrafya müzesi olarak kullanılmaktadır.

Hunad Hatun Külliyesi ise I. Alaeddin Keykubad‘ın eşi, II. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in annesi Mahperi Hunad Hatun tarafından Kayseri şehir merkezinde yaptırılmıştır.

Kesme taştan inşa edilmiş olan Hunad Hatun Külliyesi cami, medrese,hamam ve türbe bölümlerinden oluşur. Külliye camiinin minaresi II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin dikdörtgen planlı medresesi bugün Kayseri Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılmaktadır. Külliyenin piramit külahlı sekizgen türbesinin içinde üç sanduka bulunmaktadır. Külliyenin hamamı çifte hamamdır. Hamamın hem erkerler bölümünün kubbesi hem de kadınlar bölümünün kubbesi tuğla ile inşa edilmiştir. Külliyenin hamam bölümünde yapılan son restorasyon sırasında bazı çiniler ortaya çıkarılmıştır.

Cami, mihraba paralel 8 sahından oluşmaktadır. Mihrap önü kubbesi bulunan cami Malatya Ulu cami planını yansıtmaktadır. Erzurum Ulu cami mihrapönü gibi bir genişleme söz konusudur. Yapının taç kapı ve mihrap kısmı süslemeli olup geometrik bezeme kullanılmıştır.

Medrese ise dıştan kale görünümünde iken zamanla burçları yıkılmıştır. Tek katlı iki eyvanlı açık avlulu medrese plan tipindedir. Ana eyvanı süsleme kuşağı çevrelemektedir. Medresede de geometrik süslemeler hakimdir. Aslan başı şeklinde çörtenlere sahiptir. Bütün külliyede kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Türbede ise farklı bir özellik olan mukarnaslı kaidesi ilgi çekici özellik yansıtmaktadır.·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER
·  Gilaboru
·  Keşlik 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder