27 Temmuz 2010 Salı

Gülük Medresesi, Kayseri Kendi adıyla anılan mahallenin girişinde yer alan Medrese, aynı adı taşıyan camiye üç kemerle bağlanmıştır. Küçük bir medresedir. Danişmentliler döneminde yaptırılan cami ve medreseden oluşan Gülük Külliyesi, Kayseri’de kendi adını taşıyan mahallede yer alır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1211 yılında Sultan Mehmet Melik Gazi’nin yeğeni olan Yağıbasan Mahmut kızı Atsız Elti Hatun tarafından onartıldığı kitabesinde yazmaktadır. Kitabesi Cami giriş kapısının üzerindedir ve şöyle denilmektedir:
”Fetihlerin babası, din ve dünyanın izzeti, mü’minlerin emirinin kasiymi, Keyhilsrev’in oğlu büyük Sultan, Efendimiz Keykavus’un devleti zamanında, Allah’m kul1arının en zayıfı, Masum Hanım Yağıbasan’ın oğlu Mahmud’un kızı Atsuz Elti Hatıın tarafından Alemlerin Rabbının yolunda altıyüzdokuz senesinde imar edilmiştir.”
1334 tarihinde meydana gelen deprem sonucu hasar gören cami ve medrese bir kez daha onarım görmüştür. 1335 yılında Alemuddin oğlu Külek tarafından onartılmıştır ve cami bundan sonra onun adıyla anılmaya başlamıştır. Külek ismi günümüze Gülük olarak ulaşmıştır. (Asıl adı ”Gülük” değil, “Kölük” olup, “cesur” anlamına gelen eski bir Türk adıdır.)

1335 yılında cami için düzenlenen vakfiyede birçok arazi camiye vakfedilmiştir. Ancak bu vakıfnamede cami ile beraber inşa edilen medreseden bahsedilmemiştir. Bunun muhtemel sebebi, deprem ile yıkılmış olan medresenin onartılmayarak bir bölümü ile cami harimi içine dahil edilmiş olabileceğidir. Bu durumda medrese 1335 yılından sonra bir daha kullanılmamıştır. Ancak 1970’li yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında cami içinde sondaj çalışmaları ve araştırmalar yapılarak toprak altında kalan bölümler ortaya çıkartılmıştır. Bu şekilde medresenin varlığı anlaşılabilmiştir.
Medrese bölümü, cami ve medreseyi meydana getiren yekpare binanın batı tarafında iki katlı olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede yer alan orijinal kapıdan medreseye girilmektedir. Kapıdan ise üstü çapraz tonoz ile örtülü dikdörtgen bir hole girilmektedir. Bu holün doğusunda üstü çapraz tonoz ile bir oda yer almaktadır. Holün batısında, kuzey duvarına bitişik üst kata çıkış merdiveni yer almaktadır.
Kayseri’de bulunan medreseler içerisinde çok farklı bir özelliğe sahiptir. Evvela, camiye içten bağlantılıdır. Sonra, tek eyvanlı ve içerdeki odalar iki katlıdır. Kayseri’de iki katlı odaları olan tek medrese budur. Kapı girişinin sağında beş oda yer almaktadır. Karşı köşede büyük bir dersane ve onun cami duvarıyla bitişen yanında eyvam bulunmaktadır. ikinci kattaki, odalara giriş kapısının yanındaki iç merdivenden çıkılmaktadır.
Medrese gümüniize çeşitli tarihlerde tamirler görerek ulaşmıştır. Halen boş tutulmaktadır.


·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER

·  Gilaboru
·  Keşlik 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder