28 Temmuz 2010 Çarşamba

Gülük Camii, KayseriKAYSERİ GÜLÜK CAMİİ

Kölük (Gülük) Camisi , Kayseri’de Düvenönü semtinde Gülük Mahallesi’nde bulunan Kölük (Gülük) Külliyesi cami ve medreseden meydana gelmiştir Yapı topluluğu XIII Yüzyıl Danişmendli eseri olup, Caminin kuzeydoğusundaki kapısının üzerinde bulunan kitabesinden bu yapıyı Kayseri Ulu Cami’sini onaran Muzaffereddin Mahmud’un kızı Adsız Elti Hatun tarafından 1211 tarihinde yaptırıldığı öğrenilmektedir  Kitabesinde şöyle denilmektedir:
”Bu binayı, Keyhüsrev’in oğlu, dünya ve dinin şerefi, fetihler sahibi, müminlerin emirinin ortağı, büyük Sultan Keykavus’un hakimiyeti zamanında, Allah’ın en zayıf kulu, iffetli kadın, Yağıbasan oğlu Mahmud’un kızı Atsuz Elti Hatun 607 yılında yaptırmıştır. ”

1334 tarihinde meydana gelen deprem sonucu zarar gören yapı, ikinci defa 1335 yılında Alemuddin oğlu Külek tarafından onartılmıştır ve bu yüzden de yapı onun ismi ile tanınmıştır
530 metrekarelik bir alanı kaplar. Kuzeyde ve kuzey/Doğu köşesinde olmak üzere iki kapısı vardır. Caminin batı kısmında aynı adla anılan bir küçük medrese bulunmaktadır
Cami kalın sütunlu ve sütunların üzeri de kemerlidir. Caminin orijinal çinilerinden çok az bir bölüm mihrap bölümünde bulunmaktadır. Minberi ise sonradan o devrin karakteristiğine uygun olan Hunat Camii minberi örnek alınarak yeniden yaptırılmıştır.
Caminin kapıları Selçuklu tezyinatıyla işlenmiştir. Köşeden girişe sahip tek camidir. Cami, 1722′de Mâtbah-ı Amire-Emini Hacı Halil Efendi tarafından yeniden onarılarak günümüze kadar kazandırılmıştır. Cami önünde bulunan ve aynı dönemde yapılmış olan hamam harabesi de 1990 yılında topraktan ayıklanarak gün yüzüne çıkarılmış ve yeniden inşa edilmek üzere korumaya alınmıştır. Çeşmesi de onarılmıştır. Caminin çatısı 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden onarılmış ve üzeri bakır kaplamalı ahşap çatı ile minare sonradan yapılmıştır.
Cami halen ibadete açıktır.


·  ÇARŞILAR
·  ÇEŞMELER
·  HAMAMLAR
·  HANLAR
·  KALELER
·  KÖPRÜLER
·  KÖŞKLER
·  KULELER
·  KÜMBETLER
·  MAĞARALAR
·  MEDRESELER
·  MÜZELER
·  TÜRBELER

·  Gilaboru
·  Keşlik 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder