21 Temmuz 2010 Çarşamba

Evliya Camii, Kars


1579 yılında Osmanlılar tarafından kale ve şehir onarılırken yaptırılmıştır. Bu cami 1604 ve 1628 Safavi istilasında yıkılmış, daha sonra toprak damlı olarak yeniden yaptırılmıştır. Avlusundaki türbeden dolayı Evliya Camii adını almıştır. Eski adı “ Murat-ı Salih Camii” dir. Bugün hala ibadete açıktır.

Anadoluya gelen ilk Evliya-Alperenlerden olan Hasan-i Harakan-i Türkmenistanın Horasan Bölgesindeki Bistam Kasabasına bağlı Harakan Köyünde M.S. 963 (Hicri-352) yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Asıl adı Ali Bin Ahmed Cafer olan Evliya, M.S. 1033 yılında şehid olmuştur. Türkmenistandan Anadoluya M.S. 11. Yüzyıldaki Selçuklu akınları sırasında geldiği anlaşılan EBUL HASAN-İ HARAKAN-İ Hicri 425 – Miladi 1033 yılında Kars’ın 15 Km. doğusundaki Yahni Dağı eteğinde Bizans Ordusu ile yapılan bir savaşta şehid olmuştur. Sultan Alparslanın 1064 yılında Kars’ı fethetmesinden sonra bugünkü kabrinin bulunduğu Kaleiçi Mahallesindeki türbesi yapılmıştır. 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murad’ın emriyle Karsa gelen Lala Mustafa Paşa tarafından türbe yeniden yaptırılarak Alperenin ismine izafeten de Türbenin yanındaki Evliya Camii yaptırılmıştır.
11. Asrın tasavvuf alimlerinden Ebul Hasan, Anadolunun Türkleşmesinde müridleriyle birlikte hizmette bulunmuş tevazu sahibi bir Evliyadır. Kendisinden sonra gelen AHMED YESEVİ ve MEVLANA’yı da etkileyen bu tasavvuf aliminin görüşleri, Mürüdleri tarafından Nurul Ulum adlı eserde toplanmıştır.
Ebul Hasan-i Harakan-i Türbesi ve Evliya Camii 2001 yılında restore edilerek ziyarete açılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder