21 Haziran 2023 Çarşamba

Bunlar bozuk adamlardır!

Mesnevihan Siraceddin Efendinin rivayetine göre, Mesnevî Kâtibi Hüsameddin Çelebi, ham ervahın, fâsık fâcir günahkar olarak nitelediği insanları överek:
-Bunlar, dindarlık ve takva ile meşhur, saygıdeğer zâhid kişilerdir!
Çoğunluğun, âbid ve zahid gördüğü kimseler için "Bunlar bozuk adamlardır" dermiş.Bu durumu Hazreti Mevlânâ'ya ileterek:
-Hüsameddin Çelebi böyle söylüyor! demişler.

İnsanlığın piri Hz.Mevlânâ:
-Hakikat, Çelebi'nin söylediği gibidir; zira, onun övdüğü fâsık ve fâcir kimseler zâhirde böyle, fakat bâtında temiz ve terbiyeli insanlardır! 
Yerdiği zahidlerin ise içleri bozuktur! 
Hak Teâlâ kullarının dışlarına değil içlerine, içlerindeki sırra bakar.
Çelebi'nin bu şekildeki hareketinin ikinci bir tevili de şudur: 
İnsanın, zâhirindeki amellerinden ve takvasından başka bir de gizli zühd ve takvası vardır ki, onun cevherinin güzelliği bunladır. 
Bununla; insanın bütün fenalıkları iyilik ve küfrü imân olur.
  • İnsanlığın Pîri Hazreti Mevlânâ, Mustafa ÖZDAMAR, Sh.: 40.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder