19 Haziran 2023 Pazartesi

Gayri Müslimlere müsamahakâr davranma!

(607/1211) yılında I.Gıyaseddin Keyhüsrev'in şehid düşmesi üzerine oğlu I.İzzeddin Keykâvus gelerek Konya da hükümdar oldu. 
Hocası Şeyh Mecdüddin İshak'ı cülûsunu bildirmek üzere Bağdat'a Abbasi halifesine elçi olarak gönderdi.Bu arada Şeyh Mecdüddin İshak'ın Bağdat'a İbn'ül Arabî ile beraber gidip döndüğü muhtemeldir.
Muhyiddîn İbnü'l Arabî, sultanla görüşememiş, ondan bir mektup almıştı. 
Kendisine nasihat yollu bir mektup yazdı.
Bu mektupta:
"Gayri müslimlere müsamahakâr davranmamasını, Hz. Ömer(R.A.)'in yaptığı gibi müslümanları aziz, onları zelil kılmak için kilise, manastır ve kule yaptırmamalarını, müslüman gibi giyinmelerine müsaade etmemesini, haç göstermemelerini, çanları hafif çalmalarının sağlanması" gibi İslam'ı yüceltici tavsiyelerde bulunmuştur.

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 15.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder