25 Haziran 2023 Pazar

Rüstem Paşa'nın Veziri Azam Oluşu

Sokullu Mehmet Paşa'nın vezir-i âzâm oluşu, bir talih eseri idi. 
1544 yılı Mart'ında yapılan bir dîvân toplantısında Vezir-i Âzâm olan Süleyman Paşa ile ikinci vezir Deli Hüsrev Paşa arasında bir münâkaşa çıkmıştı. 
Tarihte cesâreti ile meşhur olan Sokollu Mehmed Paşa'nın âilesinden olup daha evvel devşirilmiş bulunan Hüsrev Paşa hançerini çekerek yerine geçmek istediği Süleyman Paşa'nın üzerine yürümüştü.
Bunu haber alan Sultan Süleyman Han, bunların her ikisini de azlederek üçüncü vezir Rüstem Paşa'yı, ertesi gün Vezir-i Âzâm tâyin etmişti. 

Gururuna son derece düşkün olan Hüsrev Paşa, bu hadiseden sonra Çatalca'daki çiftliğine çekildi.
Azlinden birkaç gün sonra atına binmek istedi. 
Vezir iken dalkavuk bir zümre, O'nun etrafını hâle gibi sarar, kimi atının dizginini tutar, kimisi üzengisine yapışır ve öperken, o gün yanında kimse kalmamıştı. 
Samimiyetine inandığı en yakınları bile kendisinden uzaklaşmışlardı. 
Atına binmişken etrafındaki hüzün verici boşluğu görünce tekrar indi ve:
-Bu hâl ile ata binmekten ise, ölmek yeğdir. 
Bâri kimseler beni bu hâlde görmesin! dedi.

Husûsî odasına çekildi ve açlık grevine başladı. 
Tam on yedi gün yemedi ve içmedi. 
Devrince bilinen sun'î gıdalandırmayı da kabul etmedi ve nihayet öldü. 
Osmanlılar'da açlık grevi sonunda ölen tek adam olarak tarihe geçti.
Yenibahçede, Bâlî Paşa Camii'nin yakınına defnedildi.
Mimar Sinan, mezarının başına muhteşem bir türbe yaptı. 
Kapısının üstünde Hicri 952 yılında öldüğünü gösteren şu mısralar yazılıdır:

Hak kıyamette inâyet eylesün!.. 
Mustafa âna şefaat eylesün!..
İşitenler dediler tarihini,
Dâim Allah âna rahmet eylesün! 

  • Sokullu Mehmet Paşa (Tarihi Roman), Kadir MISIROĞLU, Sh.:48, 49.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder