23 Haziran 2023 Cuma

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi'nin Mimarî Üslûbu, Selçuklu, Konya

Hoca Cihan (Mürsemen) Türbesi, Selçuklu, Konya

Türbe, kübik gövdeli, kubbeli ve iki katlı bir eserdir.
Türbenin alt ve üst kat girişleri güney cephede yer alır. 
Sivri kemerli bir kapıyla dahil olunan üst kat, kare planlı ve kubbelidir. 
Kuzey, doğu ve batı cephelerine alt kotta iki, üstte ise birer olmak üzere toplam dokuz pencere açılmıştır.

Alt kottaki pencereler sivri kemerli, üst kottakiler ise düşey dikdörtgen formludur.  
Binanın alt katındaki mumyalık, kare planlı olup takviye kemeri ile desteklenen sivri bir beşik tonozla örtülüdür.
Mekânın doğu, batı ve kuzey duvarlarına açılmış yedi mazgal penceresi bulunur. 
Türbede yapı malzemesi ağırlıklı olarak tuğladır. 
Sadece, alt katın kuzey ve güney duvarlarında moloz taş kullanılmıştır.  
Türbede bezeme yer almaz. 
Ancak özgünlüğü tartışmalı olan güneydeki üst kat giriş kapısının, yatay dikdörtgen, profilli çerçevesi dikkat çekicidir. 
Çerçeve içerisinde, balık sırtı şeklinde düzenlenmiş tuğla dekorasyonu yer alır. 
Türbenin ender görülen kubbe tasarımı da farklılık taşır. 
İç mekânda kubbeye geçişi sağlayan tromplar, dış köşelerde prizma şeklinde vurgulanarak, kubbe içe çekilmiştir. 
Kubbe yüzeyinde ise üçgen formlu tuğla çıkıntılar görülür.  
Kitâbesi bulunmayan bina, Hoca Cihan’a ait tarihî belgeler ve inşa tekniği esas alınarak 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilir.

Türbenin Kubbesi

        Kaynak:

  • https://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/hoca-cihan-turbesi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder