2 Haziran 2023 Cuma

Gürcü Hatun'un Müslüman Olması

Gürcü Hatun, Celâleddin Harzemşah'ın ezdiği Gürcistan kraliçesi idi. 
Kızını I. Alaeddin Keykubat'ın oğlu II.Gıyaseddin'e veren Rousudan'ın kızıdır. 
Gürcü Hatun, Konya Selçuklu sarayına amcası olan papazı, kıymetli eşyaları ve hizmetçileri ile geldi. 
Konya sarayındaki kilisede ibadet etti. 
Anadolu Selçuklularının insana değer veren dini toleranslarıyla İslâm'ı sevdi. 
Müslüman olarak Hz.Mevlâna'ya çok bağlı bir müride oldu.

Gürcü Hatun II.Alâeddin Keykubad'ın annesidir. 
II.Alâeddin Keykubad, Sultan IV.Gıyaseddin Keyhüsrev'in II.İzzeddin Keykavus ve IV.Rükneddin Kılınçarslan'dan sonra en küçük oğlu idi.
Babası, onu çocukken veliaht tayin etmişti. 
1254 de üç kardeşin saltanat mücadelesinde moğolların yanına Butu Han'a destek aramaya giderken 1254 yılında Erzurum'a varmıştı. 
Burada kardeşleri tarafından para, mal ve mülkle satın alınan kendi lalası Muhlis Hadim tarafından Erzurum'da öldürüldü. 
Erzurum da anası Gürcü Hatun'un yanına gömüldü.

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 118, 119.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder