24 Haziran 2023 Cumartesi

Otuz İki Çeşit Sanatkâr Zümresinin Lideri

Ahi Evren, (602/1205) yılında Anadolu'ya geldikten sonra Kayseri'ye yerleşerek bir debbağ atelyesi kurdu. 
Zamanla burada atelyenin büyümesi, işçi ve ustaların çoğalmasıyla debbağlar mahallesi kuruldu. 
Burada bir zaviye ve mescid bulunuyordu. 
Mescidin bitişiğindeki bir evde de Şeyh Evhadüddin Kirmanî oturuyordu. Hocası ile birlikte Kayseri'ye yerleşen Ahi Evren, ilk iş olarak burada Ahi teşkilatını kurdu. 
Bu konuda devletin desteği ve himayesi ile sanatkârların lideri olarak bu sitede hizmet vermiştir. 
Bu yüzden tarih boyunca debbağların piri ve otuz iki çeşit sanatkâr zümresinin lideri olarak tanınmıştır. 
Bu sanayi sitesinde debbağlar çarşısının ortasındaki cami ve hanikâhında kurduğu teşkilatın dinî ve fikrî yönden eğitim ve öğretimleriyle uğraşmıştır.

  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 79, 80.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder