4 Haziran 2023 Pazar

Hürrem Sultan'ın Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesindeki Dahli

Koca Mimar Sinan'ın; "Kalfalık eserimdir" dediği Şehzade Camii, Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Şehzade Mehmed için yaptırıldı.
Kendisi de bu câminin avlusuna defnedildiği gibi sandukasının üstüne de Padişah'ın emriyle bir taht yerleştirildi. 
Çünkü babası O'na müstakbel bir veliahd olarak bakıyordu. 

Şehzâde Cihangir ise, ağabeyi Şehzâde Mustafa'nın Nahçıvan Seferi esnasında Ereğli yakınındaki Aktepe mevkiinde siyâseten katli üzerine (1553) bir ay zarfında teessüründen vefât etmişti. 
Bugün "Cihangir" diye anılan semtteki Cihangir Câmii de Sultan Süleyman tarafından O'nun hatırına inşâ ettirilmiştir.

Fakat Padişah Sultan Süleyman için asıl yürek yakıcı olan, hayattaki en büyük şehzâdesi Mustafa'yı Fâtih'in meşhur "Kanunnâme"sine istinâden katlettirmiş olmasıydı. 
O'nun bu hareketinin sevgili zevcesi Hürrem Sultan'ın tahrikleri eseri olduğu yolundaki yaygın iddiaların hiçbir doğruluk payı yoktur. 
O'nunla birlikte bu fâciadan dolayı itham edilmekte olan Rüstem Paşa içinse, bu iddia belki doğru olabilir. 
Zira ihtirâsı ve zenginliği dillere destan olan Rüstem Paşa'nın, Şehzâde Mustafa'nın dedesi Sultan Selim Han gibi isyan bayrağı kaldıracağını Padişah'a defaatle bildirmişti.
İran'a karşı yeni bir sefer gerektiğinde, tahta çıktığı günden beri at sırtından inmemiş yaşı da ilerlemiş bulunan Padişah, İranlılar'ın Erzurum ve Ahlat'a tecavüzleri üzerine bu işe Rüstem Paşa'yı memur etmişti. 

Bunun üzerine, Hürrem Sultan, O'nun karşısına dikilip:
-Şaha karşı şah şah gerektir!.. 
Bu kadim ihtilâfı halletmek, Rüstem Paşa'nın işi değildir!.. 
Oraya siz gitmeli ve bu işi bitirmelisiniz! 
Askerler arasında sizin yorgun ve ihtiyarlamış olduğunuzdan dolayı seferden geri kaldığınız dedikoduları yapılmakta olduğunu bilmiyor musunuz, diyerek Padişahı sefere teşvik etmiştir. 

Bu hareket, Hürrem Sultan hakkındaki iddiaların asılsızlığını gösterir.

  • Sokullu Mehmet Paşa (Tarihi Roman), Kadir MISIROĞLU, Sh.:68, 69.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder