8 Haziran 2023 Perşembe

Oğlun, alemde yanık gönüllere ateşler salacaktır!

Sultan Alâeddin Harzemşah, hocası Fahruddin Râzî ile Muhammed Bahaüddin arasında beliren bir ihtilaf sebebiyle Mevlânâ Celaleddin beş yaşında iken Belh'i terkettiler. 
Hac maksadıyla Nişabur yoluyla Mekke'ye doğru yol alırlarken Nişabur'da Feridüddin Attar ile görüştüler. 
Bu buluşmada Feridüddin Attâr, "Esrarname" adlı eserini Mevlânâ'ya hediye ederek, babasına: 
-Bu senin oğlun çok geçmeden alemde yanık gönüllere ateşler salacaktır, diye iltifatta bulundu. 
Nişabur'dan Bağdat'a vardıklarında fütüvvet ehlinin büyük şeyhi Şihâbüddin Sühreverdi tarafından karşılandı. 
Mevaliye medresesinde ağırlandı.
  • Şeyh Sadruddin Konevî, Ahmet Şeref Ceran, s. 73.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder