18 Haziran 2023 Pazar

Yâr Şikâr Olmaz / Alvarlı Efe Hazretleri

Bahr-i mehabbetde gavvâs olanlar 
Elvân-ı eşyâya nazardâr olmaz 
Feyz-i mehabbeti kalbde bulanlar 
Asla masivâdan haberdâr olmaz 

Bir âdem bulursa derd-mendini 
Ârifâne gözler kendi kendini 
Eğer fark ederse dilde rengini 
Şöhret ü şân ile nâm-dâr olmaz 

Hubb-i Hudâ metn-i dile dolmasa 
Mürg-i Hudâ bâğ-ı güle konmasa 
Mâsivâ gülleri kalbde solmasa 
Cânın vermeyince yâr şikâr olmaz 

Zürra' olan yola tohum eker mi 
Kurumuş ağaçta bülbül öter mi 
Hakk yaptığı bir binâyı söker mi 
Gönül kıran âdem behredâr olmaz 

Er olan erkişi öğer mi kendin 
Maldâr olan âdem söyler mi nakdin 
Mürşid-i kâmilin tutmayan pendin 
Ânın da'vâsına i'tibâr olmaz

Müflis olan âdem ganî görünür 
Ehl-i servet endâmına bürünür 
Akibet mår gibi yerde sürünür 
Bu sıfatlı âdem bahtiyâr olmaz

LUTFİYA garazkâr olma yamandır 
Mürüvvetli insan dâr-ül-emândır 
Allah'a sığındım bu ne zemândır 
Bu cihanda Kur'ân gibi yâr olmaz

Alvarlı Efe Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri


  • Alvarlı Efe Hazretleri, Ahmet Ersöz; s.144.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder